ANJALI HOUSE

Het verhaal

OVER HET ANJALI HOUSE

“Wij zijn van mening dat geen enkel kind mag worden gedwongen om te bedelen of te werken. Wij vinden dat zij het recht hebben om van hun jeugd te genieten – om te leren, te spelen, vrienden te maken en te groeien in een veilige en vrolijke omgeving. Dit zijn fundamentele rechten die geen enkel kind mag worden ontzegd. Bij Anjali House bieden wij elk kind met gratis gezondheidszorg, voedsel, schoon drinkwater en onderwijs.”

MEER INFORMATIE

Wat is het Anjali House?

Het Anjali House bevindt zich in Cambodja. Anjali House biedt een thuis en scholing aan lokale kinderen in nood. Ze bieden de kinderen alles wat ze nodig hebben op het gebied van voeding, scholing en persoonlijke verzorging. De kinderen krijgen de kans zich creatief te uiten en er worden hen vaardigheden geleerd waardoor ze in de toekomst onafhankelijk kunnen leven.

Missie

“Wij zijn van mening dat geen enkel kind mag worden gedwongen om te bedelen of te werken. Wij zijn van mening dat zij het recht hebben om hun jeugd te genieten – om te leren, te spelen, vrienden te maken en te groeien in een veilige en vrolijke omgeving. Dit zijn fundamentele rechten die geen enkel kind mag worden ontzegd.”

Meer informatie

Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief van Anjali via www.anjali-house.com. Hier is tevens meer informatie over de instelling te vinden. Volg ook onze blog om regelmatig updates te lezen van binnenuit Anjali. Hoor van onze studenten, jonge volwassenen, medewerkers, vrijwilligers, en nog veel meer!

Sponsor een kind

Het Anjali House biedt studenten die afstuderen van de middelbare school graag de kans om een vervolg- of universitaire studie te gaan doen. Voor minimaal 500 dollar per jaar help je deze studenten hun doelen te bereiken. Voor 780 dollar per jaar vergoed je een volledige studie voor een ambitieuze student!

MEER INFORMATIE

Wat kan u betekenen?

Voor 15 dollar

Voor 50 dollar

Voor 100 dollar

Sponsor onderwijs voor een kind
Als toevoeging op de standaard lessen wonen de studenten lokale programma’s bij. Ons ‘onderwijs’ programma biedt studenten hun verplichte schooluniformen, betaalt voor boeken en andere benodigdheden en biedt extra financiering aan thesis studenten. Voor 50 dollar per dag betaalt u alle schoolkosten van een kind.

Sponsor een kind en zijn of haar familie
Voor 50 dollar per maand zorgen wij voor medische noodhulp aan gezinnen. Daarnaast bieden wij speciale trainingen over onderwerpen zoals opvoeding, veiligheid, drugmisbruik etcetera. Voor 50 dollar per maand betaalt u niet alleen het onderwijs en voeding voor een kind, maar zorgt u er ook voor dat het kind een veilige en stabiele thuissituatie heeft.

Word een Anjali Guardian
Als slechts 75 mensen 100 dollar per maand doneren, kunnen wij alle kosten voor onze 120 studenten en medewerkers dekken. Als Anjali Guardian zorgt u niet alleen voor onderwijs, basiszorg gen gezinsondersteuning, maar draagt u daadwerkelijk bij aan de financiele haalbaarheid van deze non-profit organisatie.

Wat heeft DaLimit al betekent

Jongeren vervolgonderwijs bieden
Basisonderwijs aan kinderen bieden
Creëren van werkgelegenheid