Onze belangrijkste missie...

is dat kinderen onafhankelijk worden

100% Non Profit

Behalve de kosten voor deze website gaat al het gedoneerde geld rechtstreeks naar de projecten die wij steunen.

Bestuurssamenstelling

DaLimit heeft drie bestuursleden:
voorzitter: Marcel Schreiner
secretaris: Jeroen Huizer
penningmeester: Remko Vochteloo

Alles uit uw donatie

Wij bezoeken de projecten die wij steunen met regelmaat en werken alleen samen met andere NGO’s als ze minder dan 8% overheadkosten hebben.

Onafhankelijkheid

Onze visie is dat de basis van het onderwijs gericht moet zijn op het creëren van onafhankelijkheid. Hierdoor creëer je een duurzame samenleving.

Transparantie

Wij vinden transparantie belangrijk. Daarom zullen alle financiële verslagen voor iedereen toegankelijk zijn.

Share what you can

Ons concept is gebaseerd op delen. Het delen van kennis en geld, zodat kinderen in minder ontwikkelde landen ook de kans krijgen zelfstandig en onafhankelijk te kunnen leven.

DALIMIT. SHARE WHAT YOU CAN

De visie van Dalimit is gebaseerd op het delen van rijkdom en kennis in landen waar dit minder toegankelijk is. Basis voor onderwijs moet worden gericht op het creëren van onafhankelijkheid die helpt bij het creëren van een meer duurzame samenleving. Dalimit wordt niet door enige vorm van religie gebonden, maar slechts door het geloof om te delen wat we kunnen. Niemand van onze bestuursleden ontvangt een vorm van financieel voordeel, noch reiskosten of andere vergoeding van kosten. Naast de kosten van dit domein en de website (10 USD per maand) zijn al onze donaties te besteden aan onze projecten, waarvan de financiële verslagen beschikbaar zijn voor iedereen die een donatie heeft gedaan. Wij controleren en bezoeken de projecten en werken alleen samen met andere NGO’s die minder dan 8% overheadkosten maken. Het beste uit elke donatie halen is onze missie.

Onderwijs faciliteren

Wij steunen projecten die onderwijs bieden die past bij onze visie.

Onafhankelijkheid creëren

Onze visie is dat de basis van het onderwijs gericht moet zijn op het creëren van onafhankelijkheid. Hierdoor creëer je een duurzame samenleving.

Kennis delen

Wij hebben veel kennis in onze macht en deze moeten we delen met kinderen die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot deze informatie en kennis.

Organisaties opzetten

Wij vinden dat kinderen en jong volwassenen voorbereid moeten worden op de arbeidsmarkt en ondernemerschap.

Eerlijke producten

In de toekomst willen wij ‘eerlijke’ producten gaan kopen. Producten die niet door kinderhanden zijn gemaakt en waarvan de winst volledig naar onze gesteunde projecten gaat.

Binnenkort meer